POKAŻEMY, JAK MOŻNA PRZEPROWADZIĆ SZYBKĄ MIGRACJĘ TYSIĘCY KOMPUTERÓW

  • Uproszczenie obrazów, wyposażanie nowych i istniejących urządzeń oraz minimalizacja wymagań w zakresie konfiguracji.
  • Doskonalenie procesów nieustannego udostępniania.
  • Migracja urządzeń do najnowszej wersji systemu Windows bez ich deszyfrowania.
  • Obserwacja postępu migracji.

POBIERZ DOSTOSOWANĄ DEMONSTRACJĘ

We’re all about the show and tell, not the dog and pony.